/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Z parametrem

Zadanie nr 4071993

Prosta y = mx + 3 tworzy z dodatnimi półosiami układu współrzędnych trójkąt o polu 7. Wyznacz m .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy opisaną sytuację.


PIC


Dana prosta przecina oś Oy w punkcie (0,3) , więc jej punkt przecięcia (x,0 ) z osią Ox musi spełniać warunek

1-⋅3⋅x = 7 ⇒ x = 14- 2 3

(jest to wzór na pole trójkąta prostokątnego). Podstawiamy teraz współrzędne punktu ( ) 14,0 3 do równania prostej.

 14- -9- 0 = 3 m + 3 ⇒ m = − 1 4.

 
Odpowiedź:  -9 m = − 14

Wersja PDF
spinner