/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Rozwiąż równanie

Zadanie nr 5138088

Podaj miejsca zerowe funkcji g(x) = (x− 5)(x+ 2) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszy nawias zeruje się dla x = 5 , a drugi dla x = − 2 .  
Odpowiedź: x = 5 lub x = − 2

Wersja PDF
spinner