/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Rozwiąż równanie

Zadanie nr 9518342

Podaj miejsca zerowe funkcji h(x) = (5− 2x)(2x + 1) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pierwszy nawias zeruje się gdy

 5 5− 2x = 0 ⇐ ⇒ 5 = 2x ⇐ ⇒ x = --, 2

a drugi gdy

 1 2x + 1 = 0 ⇐ ⇒ 2x = − 1 ⇐ ⇒ x = − 2-.

 
Odpowiedź:  5 x = 2 lub  1 x = − 2

Wersja PDF
spinner