/Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Rozwiąż nierówność

Zadanie nr 1400532

Rozwiąż nierówność  2 x − 3x − 1 0 < 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Znajdujemy najpierw miejsca zerowe trójmianu  2 x − 3x − 10

 2 Δ = (− 3) − 4⋅ 1⋅(− 10) = 9+ 40 = 49 3-−-7- 3+--7- x1 = 2 = − 2, x2 = 2 = 5.

Ponieważ współczynnik przy x 2 jest dodatni, wykres tego trójmianu jest parabolą o ramionach skierowanych do góry.


PIC


Otrzymujemy stąd rozwiązanie nierówności: (− 2,5 ) .  
Odpowiedź: (− 2,5)

Wersja PDF
spinner