/Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Rozwiąż nierówność

Zadanie nr 8201733

Rozwiąż nierówność  2 x − 3x + 2 ≤ 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Znajdujemy najpierw miejsca zerowe trójmianu  2 x − 3x + 2

 2 Δ = (− 3) − 4 ⋅1⋅2 = 9− 8 = 1 3-−-1- 3+--1- x1 = 2 = 1, x 2 = 2 = 2 .

Ponieważ współczynnik przy x 2 jest dodatni, wykres tego trójmianu jest parabolą o ramionach skierowanych do góry.


PIC


Otrzymujemy stąd rozwiązanie nierówności: ⟨1 ,2 ⟩ .  
Odpowiedź: ⟨1,2⟩

Wersja PDF
spinner