/Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Rozwiąż nierówność

Zadanie nr 9317567

Dla jakich argumentów x , funkcja  2 f(x) = x + 5x− 14 przyjmuje wartości ujemne?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Znajdujemy najpierw miejsca zerowe trójmianu  2 x + 5x − 14

 2 Δ = 5 + 4 ⋅1 ⋅14 = 25 + 56 = 81 −5-−-9- −-5+--9 x1 = 2 = − 7, x2 = 2 = 2.

Ponieważ współczynnik przy x 2 jest dodatni, wykres tego trójmianu jest parabolą o ramionach skierowanych w górę.


PIC


Otrzymujemy stąd rozwiązanie nierówności: (− 7,2 ) .  
Odpowiedź: (− 7,2)

Wersja PDF
spinner