/Szkoła średnia/Nierówności/Kwadratowe/Rozwiąż nierówność

Zadanie nr 9487849

Rozwiąż nierówność  2 x − 6x + 9 ≤ 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Znajdujemy najpierw miejsca zerowe trójmianu  2 x − 6x + 9

 2 Δ = (− 6) − 4 ⋅1⋅9 = 36− 36 = 0 6- x1,2 = 2 = 3

Ponieważ współczynnik przy x 2 jest dodatni, wykres tego trójmianu jest parabolą o ramionach skierowanych do góry i styczną do osi x w punkcie (3,0) .


PIC


Otrzymujemy stąd, że rozwiązanie nierówności składa się tylko z jednej liczby {3 } .  
Odpowiedź: {3 }

Wersja PDF
spinner