/Studia/Analiza/Całki oznaczone/Niewłaściwe/Wymierne

Zadanie nr 4421028

Oblicz całkę ∫ 1 1 -----dx 0 1− x .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

∫ 1 1 ------dx = [− ln(1 − x)]10 = − (− ∞ )+ 0 = + ∞ . 0 1 − x

 
Odpowiedź: + ∞

Wersja PDF
spinner