/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Odległość punktu od prostej

Zadanie nr 3428731

Oblicz odległość punktu P = (−1 ,2) od prostej o równaniu 4x + 3y − 5 = 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

|Ax-0√-+-By-0 +-C|. A 2 + B 2

Otrzymujemy zatem

|−√4-+-6-−-5|-= 3- 42 + 32 5

 
Odpowiedź: 3 5

Wersja PDF
spinner