/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Odległość punktu od prostej

Zadanie nr 6357687

W układzie współrzędnych są dane punkty A = (− 4,− 2) , B = (5,4) .

 • Oblicz odległość punktu C = (− 1 ,4 ) od prostej przechodzącej przez punkty A i B .
 • Uzasadnij, że jeśli m ⁄= 0 , to punkty A , B oraz punkt D = (− 1,m ) są wierzchołkami trójkąta.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Zacznijmy od rysunku.
  PIC

  Aby móc skorzystać ze wzoru na odległość punktu od prostej musimy mieć równanie prostej AB . Korzystamy ze wzoru na równanie prostej przez dwa punkty A = (xA ,yA) i B = (xB,yB ) :

  (y − yA )(xB − xA )− (yB − yA)(x − xA ) = 0.

  W naszej sytuacji:

  (y − (− 2))(5 − (− 4)) − (4 − (− 2))(x − (− 4))) = 0 (y+ 2)9− 6(x+ 4) = 0 9y − 6x− 6 = 0 3y − 2x− 2 = 0 2x − 3y+ 2 = 0.

  Teraz korzystamy ze wzoru na odległość punktu P = (x0,y0) od prostej Ax + By + C = 0 :

  |Ax 0 + By0 + C | ---√---2----2----. A + B

  W naszej sytuacji mamy:

  |2 ⋅(− 1)− 3⋅4 + 2| |− 2 − 12 + 2 | -------√------------ = -----√---------= 9+ 4√ --- 13 12 1 2 13 = √----= -------. 13 13

   
  Odpowiedź: √-- 12-13 13

 • Co to znaczy, że 3 punkty są wierzchołkami trójkąta? – to znaczy, że nie leżą na jednej prostej. Musimy zatem sprawdzić, że punkt D = (− 1,m ) nie leży na prostej AB . Ponieważ wyliczyliśmy już równanie tej prostej, nie ma z tym problemu (wstawiamy współrzędne tego punktu do równania prostej i patrzymy, że nie wyjdzie 0):
  2 ⋅(− 1)− 3m + 2 = 3m ⁄= 0.
Wersja PDF
spinner