/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Homografia/Przesunięcie wykresu

Zadanie nr 5948271

Dana jest funkcja  2 y = x . Napisz wzór funkcji otrzymanej po przesunięciu danej funkcji o wektor →u = [1,− 5] . Narysuj oba wykresy.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f (x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b

W naszej sytuacji nowa hiperbola będzie miała równanie

 2 y = ------− 5. x − 1

PIC


 
Odpowiedź: y = x2−1-− 5

Wersja PDF
spinner