/Szkoła średnia/Funkcje/Wielomiany/Stopnia 3/Z parametrem

Zadanie nr 6824977

Dany jest wielomian 3 2 P(x) = 4x − 12x + 9x , gdzie x ∈ R .

 • Dla jakich argumentów wielomian P(x) przyjmuje wartość równą 27?
 • Wielomiany P (x) = 4x 3 − 12x 2 + 9x oraz W (x) = x(ax + b)2 są równe. Wyznacz a i b .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Liczymy
  4x3 − 12x2 + 9x = 27 3 2 4x − 12x + 9x − 27 = 0 4x2(x − 3) + 9(x − 3) = 0 (4x2 + 9)(x − 3) = 0.

  Równanie 2 4x + 9 = 0 nie ma rozwiązań, więc jedynym rozwiązaniem powyższego równania jest

  x = 3.

  Możemy sprawdzić, czy się nie pomyliliśmy

   3 2 P(3) = 4 ⋅3 − 12 ⋅3 + 9⋅ 3 = 4 ⋅27− 12 ⋅9+ 27 = = 1 08− 108 + 27 = 2 7.

   
  Odpowiedź: x = 3

 •  

  Sposób I

  Zauważmy, że

  4x 3 − 12x2 + 9x = x(4x2 − 12x + 9) = x(2x − 3)2.

  W takim razie równość

  4x3 − 12x 2 + 9x = x(2x − 3 )2 = x(ax + b)2

  jest spełniona tylko, gdy

  2x − 3 = ± (ax + b)

  czyli, gdy (a,b) = (2,− 3) lub (a,b) = (− 2,3) .

  Sposób II

  Rozwińmy najpierw wielomian W

  W (x ) = x(ax + b)2 = x(a2x2 + 2abx + b2) = 2 3 2 2 = a x + 2abx + b x .

  Dwa wielomiany są równe jeżeli współczynniki przy odpowiadających sobie potęgach są równe. Otrzymujemy więc układ równań

  ( 2 |{ a = 4 2ab = − 12 |( 2 b = 9 .

  Z pierwszego równania otrzymujemy, że

  a = 2 lub a = −2 .

  Podobnie z trzeciego mamy

  b = 3 lub b = −3 .

  Natomiast drugie równanie mówi nam, że a i b muszą być przeciwnych znaków. Zatem rozwiązaniami są pary

  a = 2 i b = − 3 lub a = − 2 i b = 3.

   
  Odpowiedź: (a,b) = (2,− 3) lub (a,b) = (− 2,3)

Wersja PDF
spinner