/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie wykresu

Zadanie nr 9470655

Dana jest funkcja  2 y = −x + 4x . Napisz wzór funkcji otrzymanej po przesunięciu danej funkcji o wektor → u = [− 2,3] . Narysuj oba wykresy.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystamy ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f (x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b

W naszej sytuacji nowa parabola będzie miała równanie

 2 2 y = − (x+ 2) + 4(x+ 2)+ 3 = −x + 7.

PIC


 
Odpowiedź: y = −x 2 + 7

Wersja PDF
spinner