/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Rysowanie wykresu

Zadanie nr 6070226

Narysuj wykres funkcji f (x) = 1 − log2(x + 3) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Będziemy korzystać ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f(x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b.

Zaczynamy od wykresu funkcji lo g x 2 . Wykres funkcji − log (x ) 2 powstaje z tego wykresu przez odbicie względem osi Ox . Na koniec musimy ten wykres przesunąć o wektor [− 3,1] .


PIC


Wersja PDF
spinner