/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Rysowanie wykresu

Zadanie nr 7483522

Dana jest funkcja f(x ) = lo gx2 .

 • Określ dziedzinę funkcji f (x) .
 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = ---1---+ 1 |f(x+3)| .
 • Odczytaj z wykresu maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g (x) .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Ze względu na x w podstawie logarytmu musi być x > 0 i x ⁄= 1 .  
  Odpowiedź: D = (0,1)∪ (1 ,+ ∞ ) f
 • Zauważmy, że
  ----1----= ----1----= log (x+ 3). f(x + 3) logx+ 32 2

  Zatem

  g(x) = |lo g2(x+ 3)|+ 1 .

  Wykres funkcji g (x) powstaje z wykresu funkcji y = log 2x przez przesunięcie o 3 jednostki w lewo, potem odbicie części poniżej osi Ox do góry, a na koniec przesunięcie wszystkiego o 1 jednostkę do góry.


  PIC

 • Odczytujemy z wykresu.  
  Odpowiedź: Malejąca na (− 3,− 2) , rosnąca na (− 2,+ ∞ )
Wersja PDF
spinner