/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Logarytmy/Rysowanie wykresu

Zadanie nr 9027275

Narysuj wykres funkcji f (x) = log3(−x ) − 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Będziemy korzystać ze wzoru na przesunięcie funkcji y = f(x) o wektor → v = [a,b] :

y = f(x − a) + b.

 Zaczynamy od wykresu funkcji lo g x 3 . Wykres funkcji log (−x ) 3 powstaje z tego wykresu przez odbicie względem osi Oy . Na koniec musimy ten wykres przesunąć o 2 jednostki w dół.


PIC


Wersja PDF
spinner