/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych/Napisz równanie...

Zadanie nr 5148760

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x − y − 11 = 0 i przechodzącej przez punkt P = (1,2) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skoro prosta ma być równoległa do danej prostej to musi być postaci y = 2x+ b (bo musi mieć taki sam współczynnik kierunkowy co dana prosta). Współczynnik b obliczamy podstawiając współrzędne punktu P .

2 = 2+ b ⇒ b = 0.

 
Odpowiedź: y = 2x

Wersja PDF
spinner