/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych/Napisz równanie...

Zadanie nr 9779504

Zapisz równanie prostej przechodzącej przez punkt A (1,1) i równoległej do prostej danej równaniem 3x + y + 1 = 0 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Podane równanie prostej możemy zapisać w postaci kierunkowej (wyliczamy y )

y = − 3x− 1.

Prosta równoległa do tej prostej ma ten sam współczynnik kierunkowy, jest zatem postaci y = − 3x + b . Współczynnik b wyliczamy z faktu, że ma na niej leżeć punkt A (1,1) (wstawiamy go do równania).

1 = −3 + b ⇒ b = 4.

 
Odpowiedź: y = −3x + 4

Wersja PDF
spinner