/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/W geometrii

Zadanie nr 6213809

Dany jest prostokąt o bokach a i b . Długość boku a zmniejszono o 20% a długość boku b zwiększono o 10%. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta otrzymanego po dokonaniu zmian długości boków.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Boki po zmianie mają długości: 0,8a i 1,1b , więc pole po zmianie jest równe

P′ = 0,8a ⋅1,1b = 0,88P = 88%P .

 
Odpowiedź: 88%

Wersja PDF
spinner