/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Procenty/W geometrii

Zadanie nr 8926470

Jeden z boków prostokąta zwiększono o 10%, a drugi zmniejszono o 10%. Czy pole tego prostokąta uległo zmianie? Jeżeli tak, to o ile procent?

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli boki prostokąta mają długości a i b , to po zmianie pole jest równe

P ′ = 0,9a⋅ 1,1b = 0,99P .

Zatem pole zmalało o 1%.  
Odpowiedź: Zmniejszyło się o 1%

Wersja PDF
spinner