/Szkoła średnia/Ciągi/Arytmetyczny/Dany przez kolejne wyrazy

Zadanie nr 3699333

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3, czwarty wyraz tego ciągu jest równy 15. Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wiemy, że

15 = a4 = a1 + 3r = 3+ 3r ⇒ 3r = 12 ⇒ r = 4.

Korzystamy teraz ze wzoru

 2a + (n − 1)r Sn = --1------------⋅n 2

na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Mamy zatem

 6 + 5 ⋅4 S6 = -------- ⋅6 = (3 + 10 )⋅6 = 7 8. 2

 
Odpowiedź: 78

Wersja PDF
spinner