/Szkoła średnia/Funkcje/Liniowa

Zadanie nr 4821542

Funkcja liniowa y = ax + b jest rosnąca i jej miejscem zerowym jest liczba niedodatnia. Ustal znak wyrażenia a + b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skoro funkcja jest rosnąca to a > 0 . Miejsce zerowe funkcji liniowej łatwo wyliczyć

ax + b = 0 ⇐ ⇒ x = − b. a

Wiemy, że liczba ta jest niedodatnia, co oznacza, że b musi być dodatnie (bo a jest dodatnie). Zatem suma a + b jest dodatnia.  
Odpowiedź: a + b > 0

Wersja PDF
spinner