/Szkoła średnia/Funkcje/Liniowa

Zadanie nr 8331110

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f (x ) = 3x + b , dla x ∈ R . Wyznacz współczynnik b , wiedząc, że f(x − 2) = 3x − 5 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

3x− 5 = f(x − 2 ) = 3(x − 2)+ b = 3x − 6 + b b = 6− 5 = 1.

 
Odpowiedź: b = 1

Wersja PDF
spinner