/Szkoła średnia/Funkcje/Liniowa

Zadanie nr 9010148

Wyznacz wzór funkcji liniowej f , wiedząc że nie przyjmuje ona wartości dodatnich oraz f(2 2) = − 3 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szukamy funkcji postaci y = ax + b . Ponieważ wykresem tej funkcji jest prosta, aby nie przecinała ona osi Ox (bo nie może przyjmować wartości dodatnich), to musi być ona równoległa do osi Ox , czyli a = 0 .

Współczynnik b wyznaczymy dzięki informacji o tym, że wykres przechodzi przez punkt (22,− 3) .

− 3 = 0⋅22 + b ⇒ b = − 3.

 
Odpowiedź: f(x ) = − 3

Wersja PDF
spinner