/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 3001225

Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 i jednocześnie są podzielne przez 7?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Liczby dwucyfrowe, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 2 to

11,20,2 9,38,47,56,6 5,74,83,92.

Wśród tych liczb jest tylko jedna parzysta podzielna przez 7: 56.

Sposób II

Wypisujemy liczby dwucyfrowe parzyste podzielne przez 7:

14,28,42 ,56,70,84,98 .

Teraz sprawdzamy, w których z tych liczb suma cyfr daję resztę 2 przy dzieleniu przez 9. Tak jest tylko w przypadku liczby 56.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner