/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 3931206

Liczba 1 7! jest podzielna przez
A) 71 B) 61 C) 51 D) 41

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że 51 = 3 ⋅17 , więc

17! = 1⋅ 2⋅3 ⋅⋅⋅15 ⋅16 ⋅17

dzieli się przez 51.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner