/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 4139703

Wśród liczb naturalnych należących do przedziału (21, 31)
A) nie ma liczb pierwszych B) jest jedna liczba pierwsza
C) są dwie liczby pierwsze D) są trzy liczby pierwsze

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba naturalna jest pierwsza jeżeli jedynymi jej dzielnikami są 1 i ona sama. Pamiętamy również, że każda liczba naturalna może być zapisana jako iloczyn liczb pierwszych. Zaczynamy od rozpisania podanego przedziału

(21 ,31) = {22,2 3,24,25,26,2 7,28,29,30}

Najpierw wykreślamy liczby parzyste

{23,25,2 7,29}

Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3.
Wykreślamy wszystkie liczby podzielne przez 3

{ 23,25,29}

Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli jej cyfra jedności jest równa 0 lub 5.
Wykreślamy liczby podzielne przez 5

{23,2 9}

Zauważmy, że 7,11,13 nie są dzielnikami tych liczb, oraz 17 ⋅2 = 34 > 29 . Zatem każda z tych liczb jest liczbą pierwszą.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner