/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 6561465

Dany jest zbiór A = (− 4;8⟩ . Do zbioru A należy
A) 12 liczb całkowitych i 5 liczb pierwszych
B) 13 liczb całkowitych i 9 liczb naturalnych
C) 6 liczb naturalnych i 4 liczby pierwsze
D) 12 liczb całkowitych i 4 liczby pierwsze

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba naturalna jest pierwsza jeżeli jest większa od 1 i jedynymi jej dzielnikami są 1 i ona sama. W danym przedziale są 4 liczby pierwsze: 2, 3, 5 i 7. Jest w nim też 12 liczb całkowitych:

−3 , − 2, − 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner