/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 6813364

Liczba naturalna x przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. Liczbę x można więc zapisać w postaci (n ∈ N )
A) 8(n + 6) B) 6n+ 8 C) 8n + 6 D) 6(n + 8 )

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że resztą z dzielenia a przez b nazywamy taką liczbę 0 ≤ r < b , że a = nb + r dla pewnego n ∈ N . Czyli w naszym przypadku x = 8n + 6 .  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner