/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 7312508

Dany jest zbiór A = ⟨1,33⟩ . Liczb pierwszych, które należą do tego zbioru jest
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

Wersja PDF

Rozwiązanie

Przypomnijmy, że liczba naturalna jest pierwsza jeżeli jest większa od 1 i jedynymi jej dzielnikami są 1 i ona sama. W danym przedziale jest 11 liczb pierwszych:

2, 3 , 5, 7, 1 1, 13 , 17, 19, 23, 2 9, 31 .

 
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner