/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Liczby całkowite

Zadanie nr 8651460

Liczba 1 5! jest podzielna przez
A) 91 B) 71 C) 51 D) 41

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że 91 = 7 ⋅13 , więc

15! = 1⋅ 2⋅3 ⋅⋅⋅13 ⋅14 ⋅15

dzieli się przez 91.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner