/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Dany przez iloczyny wyrazów

Zadanie nr 6249224

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego (an ) jest równy 6, a iloraz dziesiątego wyrazu i wyrazu szóstego równy jest 16. Wiedząc że ciąg (an) nie jest monotoniczny znajdź

 • jego iloraz,
 • jego piąty wyraz,
 • wzór na wyraz ogólny ciągu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Korzystamy ze wzoru na wyraz ogólny ciągu gemoetrycznego an = a1qn− 1 . W szczególności a10 = 6q9 i a6 = 6q 5 . Mamy zatem równanie
  a10 a = 16 69 6q--= 16 6q5 4 q = 16 .

  Zatem q = 2 lub q = − 2 . Tylko q = − 2 prowadzi do ciągu, który nie jest monotoniczny (dla q = 2 jest rosnący).  
  Odpowiedź: -2

 • Korzystamy z poprzedniego podpunktu a5 = a1q4 = 6⋅ 16 = 96 .  
  Odpowiedź: 96
 • Z pierwszego podpunktu a = 6(− 2)n−1 n .  
  Odpowiedź: n−1 an = 6(− 2)
Wersja PDF
spinner