/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Zadanie nr 8953587

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (− 1,− 3) i B = (12,0) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Szukamy funkcji postaci y = ax + b .


PIC

Fakt, że podane punkty należą do wykresu prowadzi do układu równań:

{ − 3 = −a + b 0 = 1 2a+ b

Odejmując od drugiego równania pierwsze, otrzymujemy

 3 3 = 13a ⇒ a = --. 13

Wtedy

 36- b = a− 3 = − 13

Sposób II

Korzystamy ze wzoru na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.

y + 3 = -0-+-3-(x + 1) 1 2+ 1 -3- -3- y + 3 = 1 3x + 13 3 36 y = ---x − ---. 1 3 13

 
Odpowiedź:  3 36 y = 13x− 13

Wersja PDF
spinner