/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Zadanie nr 9035531

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = 4 , której wykres przecina oś Ox w punkcie 2 . Wyznacz punkt przecięcia wykresu z osią Oy .

Wersja PDF

Rozwiązanie

We wzorze funkcji liniowej y = ax+ b liczba a jest współczynnikiem kierunkowym. Szukamy zatem funkcji liniowej w postaci y = 4x + b . Wiemy dodatkowo, że funkcja ta ma przecinać oś Ox dla x = 2 . Mamy więc

0 = 4 ⋅2 + b b = − 8.

Zatem szukana funkcja to y = 4x − 8 .

Przypomnijmy, że liczba b we wzorze y = ax+ b odpowiada punktowi, w którym wykres funkcji przecina oś Oy . Na koniec obrazek.


PIC


 
Odpowiedź: y = 4x − 8 , punkt wspólny z osią Oy : (0 ,−8 )

Wersja PDF
spinner