/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Zadanie nr 9179889

Napisz wzór funkcji liniowej o współczynniku kierunkowym a = − 2 , której wykres przecina oś Oy w punkcie (0 ,2) . Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji.

Wersja PDF

Rozwiązanie

We wzorze funkcji liniowej y = ax+ b , liczba a jest współczynnikiem kierunkowym, a liczba b odpowiada punktowi, w którym wykres tej funkcji przecina oś Oy .

Na mocy powyższej uwagi mamy y = − 2x + 2 . Aby wyznaczyć miejsce zerowe rozwiązujemy równanie

−2x + 2 = 0 ⇒ x = 1.

PIC


 
Odpowiedź: y = −2x + 2 , miejsce zerowe x = 1

Wersja PDF
spinner