/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Zadanie nr 9615034

Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres tworzy z osią Ox kąt  ∘ 15 0 i przechodzi przez punkt  √ -- (3, 3) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Policzmy współczynnik kierunkowy szukanej prostej y = ax + b .

 √ -- a = tg 150∘ = tg (180∘ − 30∘) = − tg 30∘ = − --3. 3

Współczynnik b wyznaczamy z podanego punktu na wykresie.

√ -- √ -- √ -- 3 = − --3⋅ 3+ b ⇒ b = 2 3. 3

Na koniec możemy naszkicować wykres tej funkcji.


PIC


 
Odpowiedź:  √- √ -- y = − 33x + 2 3

Wersja PDF
spinner