/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Liniowy/Wzór z wykresu

Zadanie nr 9781920

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y = − 4x+ 3 i przecina oś Oy w punkcie (0,− 2) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

W wzorze funkcji liniowej y = ax + b , liczba a jest współczynnikiem kierunkowym, a liczba b odpowiada punktowi, w którym wykres tej funkcji przecina oś Oy .

Wykresy funkcji liniowych są do siebie równoległe dokładnie wtedy gdy mają one taki sam współczynnik kierunkowy. Z podanego punktu wiemy ponadto, że szukana prosta przecina oś Oy w punkcie -2. Zatem równanie tej prostej to y = − 4x− 2 .


PIC


 
Odpowiedź: y = −4x − 2

Wersja PDF
spinner