/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 2397060

Nieskończony ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem  n+ 1 an = 3 ⋅7 , dla n ≥ 1 . Oblicz iloraz q tego ciągu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego jest równy ilorazowi jego dwóch sąsiednich wyrazów, więc np.

 3 q = a-2= 3-⋅7- = 7. a 1 3 ⋅72

 
Odpowiedź: q = 7

Wersja PDF
spinner