/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 2442794

Sprawdź, czy ciąg o wyrazach 2, 6, 18, 36 jest geometryczny.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli ciąg ma być geometryczny, to każdy kolejny wyraz musi powstawać przez mnożenie poprzedniego wyrazu przez ustaloną liczbę (iloraz ciągu). Tu mamy jednak 6 = 3 ⋅2 i 36 = 2 ⋅18 .  
Odpowiedź: Nie, nie jest geometryczny

Wersja PDF
spinner