/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 5192316

Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego wiedząc, że trzeci wyraz jest równy 18, a szósty 486.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Mamy

 2 3 a 6 = a5q = a4q = a3q 3 a6- 486- q = a3 = 18 = 2 7 3√ --- q = 27 = 3.

Zatem pierwszy wyraz to

a1 = a2-= a3-= 18-= 2 . q q2 9

 
Odpowiedź: a1 = 2 , q = 3

Wersja PDF
spinner