/Szkoła średnia/Ciągi/Geometryczny/Różne

Zadanie nr 8876162

Nieskończony ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem  3n−2 an = (− 6) ⋅2n+3 , dla n ≥ 1 . Oblicz iloraz q tego ciągu.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego jest równy ilorazowi jego dwóch sąsiednich wyrazów, więc np.

 0 a2- -(−-6-)⋅ 325 ---24--- 3- q = a = 3−1 = 2 5 ⋅3− 1 = 2 . 1 (− 6)⋅ 24

 
Odpowiedź: q = 32

Wersja PDF
spinner