Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Sumy logarytmów

Wyszukiwanie zadań

Ciąg geometryczny (an) jest określony wzorem  1−n an = 3 dla n ≥ 1 .

  • Oblicz iloraz tego ciągu.
  • Oblicz log a + log a + log a + ⋅⋅⋅+ log a 3 1 3 2 3 3 3 100 czyli sumę logarytmów, o podstawie 3, stu początkowych, kolejnych wyrazów tego ciągu.
spinner