/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych/Określ położenie

Zadanie nr 6146454

Określ wzajemne położenie prostych k i l o równaniach

k : 2x − y + 3 = 0, l : x − 0,5y − 1 = 0
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zapisujemy proste w postaci kierunkowej

k : y = 2x + 3 , l : y = 2x − 2

Ponieważ proste te mają taki sam współczynnik kierunkowy, to są równoległe (ale nie pokrywają się).  
Odpowiedź: Proste są równoległe

Wersja PDF
spinner