/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych/Określ położenie

Zadanie nr 6601031

Określ wzajemne położenie prostych k i l o równaniach

k : 3x − 4y + 2 = 0, 3- l : y = 4x + 1
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zapisujemy proste w postaci kierunkowej

 3 1 k : y = -x + -, 4 2 l : y = 3x + 1 4

Ponieważ proste te mają taki sam współczynnik kierunkowy, to są równoległe (ale nie pokrywają się).  
Odpowiedź: Proste są równoległe.

Wersja PDF
spinner