/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Wzajemne położenie prostych/Określ położenie

Zadanie nr 8224130

Określ wzajemne położenie prostych

k : 3x− 4y + 2 = 0 4- l : y = − 3x + 1
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zapiszmy pierwszą prostą w postaci kierunkowej

 3 1 y = -x + -- 4 2

Ponieważ iloczyn współczynników kierunkowych jest równy − 1 , proste te są prostopadłe.  
Odpowiedź: Proste są prostopadłe.

Wersja PDF
spinner