/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Pole

Zadanie nr 2124722

Punkty  ′ ′ ′ A ,B ,C są środkami boków trójkąta ABC . Pole trójkąta  ′ ′ ′ A B C jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że trójkąty ABC i  ′ ′ ′ A B C mają równe kąty, więc są podobne. Ponadto ich skala podobieństwa wynosi

-AB-- = 2. B ′C ′

Zatem pole trójkąta ABC jest 4 razy większe od pola trójkąta  ′ ′ ′ A B C , czyli jest równe

4 ⋅4 = 16.

 
Odpowiedź: 16

Wersja PDF
spinner