/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Pole

Zadanie nr 6072079

W trójkącie ABC dane są długości boków |AB | = 15 i |AC | = 12 oraz cosα = 45 , gdzie α = ∡BAC . Na bokach AB i AC tego trójkąta obrano punkty odpowiednio D i E takie, że |BD | = 2|AD | i |AE | = 2|CE | (zobacz rysunek).


PIC


Oblicz pole

 • trójkąta ADE .
 • czworokąta BCED .
Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystając z jedynki trygonometrycznej obliczamy sin α .

 ∘ ---------- ∘ ------- ∘ --- sinα = 1 − cos2 α = 1− 16-= -9-= 3. 25 25 5
 • Zauważmy najpierw, że
   1- AD = 3 AB = 5 2 AE = --AC = 8. 3

  Obliczamy teraz pole trójkąta ADE – korzystamy ze wzoru na pole z sinusem.

   1 1 3 PADE = -AD ⋅AE sinα = --⋅5 ⋅8⋅ --= 12 . 2 2 5

   
  Odpowiedź: PADE = 12

 • Obliczamy najpierw pole trójkąta ABC .
   1 1 3 PABC = -AB ⋅AC sin α = -⋅ 15⋅ 12⋅ --= 54. 2 2 5

  Pole czworokąta BCED jest więc równe

  P = P − P = 54− 12 = 42 . BCED ABC ADE

   
  Odpowiedź: PBCED = 42

Wersja PDF
spinner