/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Ile się zmieści...

Zadanie nr 9465741

W parku wzdłuż alejki o długości 20m postanowiono po obu jej stronach posadzić krzewy róż. Zachowano przy tym zasadę, że odległość pomiędzy każdymi sąsiednimi krzewami po każdej stronie alejki jest równa 2m. Jaką maksymalną liczbę krzewów można posadzić wzdłuż tej alejki?
A) 22 B) 20 C) 12 D) 11 E) 10

Wersja PDF

Rozwiązanie

Po każdej stronie alejki zmieści się 10 odcinków długości 2m. Można zatem posadzić 11 krzewów. Razem (po obu stronach) 22 krzewy.


PIC


 
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner