/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Zadania z czasem i datami

Zadanie nr 2609656

Zegarek babci Jasia spieszy się o jedną minutę w ciągu godziny, a zegarek jego dziadka spóźnia się o jedną minutę w ciągu godziny. Wychodząc po wizycie z domu babci i dziadka, Jasio ustawił na ich zegarkach ten sam czas i powiedział, że odwiedzi ich ponownie, gdy różnica czasu na ich zegarkach będzie wynosiła dokładnie jedną godzinę. Po ilu godzinach Jasio ponownie odwiedzi babcię i dziadka?
A) 12h B) 14h 30min C) 30h D) 60h E) 90h

Wersja PDF

Rozwiązanie

Po każdej godzinie różnica czasu zwiększa się o 2 minuty. Aby wskazywane przez zegarki czasy różniły się o 1 godzinę, potrzeba więc 30 godzin.  
Odpowiedź: C

Wersja PDF
spinner