/Konkursy/Zadania testowe/Zadania z treścią/Zadania z czasem i datami

Zadanie nr 9183875

Brytyjski matematyk August de Morgan twierdził, że miał x lat w roku x 2 . Wiadomo, że de Morgan umarł w roku 1899. W którym roku się urodził?
A) 1806 B) 1848 C) 1849 D) 1899 E) Inna odpowiedź

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ  2 42 = 176 4 ,  2 43 = 1 849 ,  2 4 4 = 1936 , liczba x musiała być równa 43 . Zatem w 1849 roku miał 43 lata. Urodził sie więc w 1806.  
Odpowiedź: A

Wersja PDF
spinner